Privé- en bijlessen

Bijles

Voor de volgende vakken bied ik bijles aan huis aan:

  • Frans
  • Geschiedenis
  • Nederlands
  • Spaans

Voor Spaans geef ik ook bijles op MBO, HBO en universitair niveau. Verder ben ik ook beschikbaar voor Nederlands als tweede taal voor wie Nederlands niet de moedertaal is.

Onder bijles wordt verstaan dat het een ondersteunend is voor lessen die op een school of instelling gegeven worden. De bijlesleerling of de school/instelling draagt in principe zorg voor het aanleveren van materiaal.

Tarief: €15,- per uur (BTW-vrij, excl. reiskosten à €0,15/km indien van toepassing).

Privéles

Voor Spaans en Nederlands bied ik privéles aan. De privélessen Spaans zijn bijvoorbeeld georiënteerd op een aanstaand permanent of langer verblijf in een Spaanstalig land. De privélessen Nederlands zijn voor ofwel moedertaalsprekers die moeite hebben met het Nederlands in woord en/of geschrift, als ook vreemdetaalleerders die Nederlands willen leren.

Onder privéles wordt verstaan dat het een op zichzelf staand pakket omvat, en niet als ondersteuning van lessen die op een school of instelling gegeven worden. In dit geval zorgt de docent voor het voorbereiden en aanleveren van het materiaal. De extra voorbereidings- en verwerkingswerkzaamheden die daarmee gepaard zijn, zijn meegenomen in het tarief per effectief gegeven uur. Het is ook mogelijk om voor hetzelfde tarief met z’n tweeën, drieën of vieren privéles te krijgen.

Tarief: €25,- per uur (incl. BTW, excl. reiskosten à €0,15/km indien van toepassing)