Het zelfstandig naamwoord en het lidwoord

Het zelfstandig naamwoord en het lidwoord

1.1 Woorden eindigend op o en a: mannelijk of vrouwelijk

Zelfstandige naamwoorden hebben in het Spaans altijd een geslacht. In het algemeen geldt dat woorden eindigend op een o mannelijk zijn en woorden eindigend op een a vrouwelijk zijn. Bijvoorbeeld:

Lidwoorden
el bolígrafode pen
el cuadernohet schrift
la mochilade rugtas
la pizarrahet schoolbord

1.2. Bepaalde lidwoorden: uitzonderingen

Mannelijke woorden hebben het lidwoord el en vrouwelijke lidwoorden hebben het lidwoord la. Ook zijn er een paar woorden die wel op een o eindigen maar toch vrouwelijk zijn, of op een a en toch mannelijk zijn. Er is ook een bijzondere regel dat als een woord met twee lettergrepen vrouwelijk is, maar begint met een a en daarom het mannelijke lidwoord el krijgt.

Mannelijk eindigend op -a...
el díade dag
el mapade landkaart
el planetade planeet
el problemahet probleem
la fotode foto
la manode hand
la motode motor
la radiode radio
Vrouwelijk met lidwoord -"el"
el aguahet water
el alade vleugel
el aulade zaal

1.3. Woorden op eindigend e of medeklinker: mannelijk of vrouwelijk

Niet alle woorden in het Spaans eindigen op o of op a. Er zijn veel woorden die eindigen op e. Van die woorden kan je niet weten of ze mannelijk of vrouwelijk zijn, dit zijn weetwoorden. Die moet je opzoeken in het woordenboek om het woordgeslacht te bepalen.

Ook kunnen woorden eindigen op een medeklinker. Ook hiervoor geldt dat dit meestal weetwoorden zijn, maar aan sommige woorden kun je wel zien welk geslacht ze hebben. Woorden eindigend op -aje of -or zijn mannelijk en woorden eindigend op -ión of -ad zijn vrouwelijk.

Eindigend op een e
el caféde koffie
el chistede grap
el cochede auto
la clasede les
la nochede avond, de nacht
la tardede middag
Eindigend op een medeklinker
el garajede garage
el paisajehet landschap
el amorde liefde
el dolorde pijn
la canciónhet lied
la informaciónde informatie
la ciudadde stad
la verdadde waarheid

1.4. Meervoud

De lidwoorden el en la veranderen in los voor mannelijke woorden of las voor vrouwelijke woorden als het meervoud wordt. Als je zelfstandige naamwoorden in het meervoud wil zetten, voeg je een s als het woord eindigt op een a, o of e en es als het eindigt op een medeklinker.

Let op de woorden die eigenlijk vrouwelijk zijn, maar toch het mannelijke lidwoord el hebben. Dit is alleen zo bij het enkelvoud. In het meervoud gebruik je gewoon weer las.

Mannelijke woorden
el bolígrafolos bolígrafos+s
el cuadernolos cuadernos+s
el chistelos chistes+s
el dolorlos dolores+es
el díalos días+s
el mapalos mapas+s
el problemalos problemas+s
Vrouwelijke woorden
la mochilalas mochilas+s
la canciónlas canciones+es
la claselas clases+s
la ciudadlas ciudades+es
la tardelas tardes+s
la fotolas fotos+s
la manolas manos+s
la radiolas radio+s
Vrouwelijke woorden met "el"
el agualas aguasel > las, +s
el alalas alasel > las, +s
el aulalas aulas el > las, +s

1.6. Personen en dieren: mannelijk én vrouwelijk


Als zelfstandig naamwoorden verwijzen naar een persoon, hebben deze vaak een vrouwelijke én mannelijke vorm. Voor woorden eindigend op een o, geldt dat de o verandert in een a.

El chico – de jongen – La chica – het meisje
El alumno – de leerling – La alumna – de leerlinge

Woorden verwijzend naar personen die eindigen op -ista, veranderen nooit.

El futbolista – de voetballer – La futbolista – de voetbalster
El periodista – de journalist – La periodista – de journaliste

Woorden die eindigen op een e, veranderen niet. Alleen het lidwoord verandert.

El estudiante – de student – La estudiante – de studente
El jefe – de baas – La jefe – de bazin

Woorden die eindigen op een medeklinker, krijgen een a erachter.

El profesor – de docent – La profesora – de docente
El señor – de meneer – La señora – de mevrouw

Deze regels gelden ook voor de nationaliteiten.

El argentino – de Argentijn – La argentina – de Argentijnse
El canadiense – de Canadees – La canadiense – de Canadese
El español – de Spanjaard – La española – de Spaanse
El holandés – de Nederlander – La holandesa – de Nederlandse

Dezelfde regels pas je ook toe op de meeste dieren.

El gato – de kater – La gata – de poes
El león – de leeuw – La leona – de leeuwin

Tot slot zijn er ook woorden die helemaal veranderen van mannelijk naar vrouwelijk.

El hombre – de man – La mujer – de vrouw
El toro – de stier – La vaca – de koe

OEFENINGEN

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/masculino-femenino/index
https://www.e-spanyol.hu/en/tests/test_01.php
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/Exercices/sustantivos/sub01/exe.cfm?serie=2

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *